Regulamin

Regulamin sklepu internetowego HEFT ważny od 12.12.2016r.

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.heft.pl, prowadzony jest przez Hurtowe Centrum Spawalnicze "HEFT" G. Świderski, E. Świderska S.J.. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przecławskiej 9, 03-879 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, pod numerem KRS: 0000092661, numer NIP: 5241125303, REGON: 011866700.

 

 

II.  Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Klient - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

3. Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

4. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: heft.abstore.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

5. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego

6. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

7. Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

8. Sprzedawca - Hurtowe Centrum Spawalnicze "HEFT" G. Świderski, E. Świderska S.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przecławskiej 9 , 03-879 Warszawa.
 

9. Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

10. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.

11. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego Hurtowe Centrum Spawalnicze "HEFT" G. Świderski, E. Świderska S.J.. - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

12. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy lub na zlecenie osoby trzeciej.

 

13.Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę:(np.: Dostawa Towaru, Gwarancja itp.)

15. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym, w tym licencji elektronicznych,

prowadzenie Konta klienta,

przesyłanie wiadomości e- mail,

newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,

dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji,

przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.

 

 

III. Podatkowa dokumentacja zakupów

 

1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

 

 

IV. Ceny towarów w sklepie internetowym

 

Wszystkie ceny produktów i usług zamieszczonych w sklepie internetowym są podane jako ceny brutto wyrażone są w złotych. Na produkty nie objęte aktualną promocją istnieje możliwość udzielenia rabatu, po wcześniejszym kontakcie z działem handlowym firmy HEFT.

 

V. Składanie zamówień

 

Aby zamówić dowolny produkt dostępny w sklepie internetowym HEFT należy założyć konto podając przy tym swoje dane osobowe, które niezbędne są do weryfikacji zamówienia i do późniejszej jego realizacji. Następnie można złożyć zamówienie dodając interesujący Państwa produkty koszyka zamówień.

Zamówienie nie jest wiążące, składając je umawiasz się z naszym przedstawicielem, który szczegółowo poinformuje Państwa o zakupie.

Aby zlecenie zostało zrealizowane sprzedawca skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia. Korekty do swojego zamówienia można wprowadzić tylko przed jego zatwierdzeniem do realizacji. Późniejsze korekty będą traktowane jako kolejne, odrębne zamówienie. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza danych osobowych lub gdy dane te będą niekompletne.

 

VI. Warunki dostawy

 

Potwierdzenie zamówienia przez sprzedawcę następuje najpóźniej w przeciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia złożonego w dni wolne od pracy ulega przedłużeniu do następnego dnia roboczego.

Zamówione towary będą dostarczone w uzgodnionym terminie w zależności od wybranych warunków wysyłki

W zależności od dostępności i popularności produktu czas realizacji może się wydłużyć.

O precyzyjny czas realizacji zamówienia zawsze można zapytać sprzedawcę np. w chwili potwierdzania przez niego zamówienia, telefonicznie lub mailem. Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski.

 

 

 

VII. Przesyłka i odbiór

 

Produkty dla których zamówienie zostanie potwierdzone będą dostarczone zgodnie z wybranymi warunkami wysyłki tj. firmą kurierską na wcześniej podany adres.

Istnieje również możliwość odbioru osobistego w jednym z naszych oddziałów, bez kosztów przesyłki, nie zależnie od wagi zamówionego produktu.

Należy upewnić się o  zawartości przesyłki w obecności kuriera. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń może spowodować wygaśnięcie roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia. Jeśli towar jest uszkodzony lub czegoś brakuje powiadom nas o tym i spisz protokół reklamacyjny.

W przypadku zwrotu towaru koszty przesyłki ponosi kupujący.

 

Cennik wysyłki kurierskiej:

Waga wysyłki Płatność za pobraniem Płatność przelewem
do 30kg  23 zł 18 zł
30-60 kg 41 zł 36 zł
60-90 kg 59 zł 54 zł
90- 120 kg 77 zł 72 zł
120- 150kg 95 zł 90 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie powyższe ceny są cenami brutto.

 

 

VIII. Możliwości zapłaty

 

Należność za zamówiony towar:

- płatność przy odbiorze towaru u kuriera;

- płatność przy odbiorze w firmie  HEFT

- przedpłata na konto, wyłącznie po potwierdzeniu zamówienia przez handlowca firmy HEFT RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. , PL 59 1750 0009 0000 0000 0289 7393

 

IX. Jakość produktów

 

Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym towary są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł, bezpośrednio od producentów  lub są importowane przez naszą firmę. Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta.

 

X. Warunki gwarancji

 

Wszystkie produkty w sklepie internetowym posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura), który należy okazać w przypadku reklamacji. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.

 

 

 

XI. Ochrona danych osobowych

 

Ujawnienie danych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania rejestracji i dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez Hurtowe Centrum Spawalnicze HEFT Sp. jawna  w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Dane korespondencyjne wykorzystamy również do prowadzenia ewidencji klientów i rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu.

Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane przez Hurtowe Centrum Spawalnicze HEFT Sp. jawna osobom trzecim oraz innym firmom. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

 

UWAGA! Na żądanie klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów firmy HEFT.

 

XII. Odstąpienie od umowy przez klienta – konsumenta

 

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

 

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie X. ust. 8 poniżej.

 

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

 

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

 

5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.

 

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

 

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o:

 

8.1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

8.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

8.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

8.4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

8.5. o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Załącznik: Odstąpienie od umowy.

//static.abstore.pl/design/accounts/heft/img/bazowy/odstapienie-od-umowy_heft.doc

 

XIII. Zwrot należności do Klienta

 

1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

2. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz.

 

Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

 

2.1. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

2.2 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar Klient powinien zwrócić towar wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta.

 

2.3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 

 

XIV.  Odpowiedzialność za wady towaru i za jego zgodność z umową oraz procedury reklamacyjne

 

1. Towary oferowane w Sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta, lub Sklepu internetowego, W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju.

 

W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

 

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Załącznik: Reklamacja towaru

//static.abstore.pl/design/accounts/heft/img/reklamacje/reklamacja-towarow_heft.doc

 

 

XV. Odpowiedzialność sprzedawcy

 

Całą odpowiedzialność za działanie sklepu ponosi:

 

Hurtowe Centrum Spawalnicze HEFT Sp. Jawna
03-879 Warszawa
ul. Przecławska 9
NIP: 524-11-25-303

tel. 022 744-30-86
fax. 022 744-24-20

www.heft.pl